انگیزه های حفظ قرآن

برای حفظ کردن قرآن انگیزه می خواهی ؟!

نزدیک شدن ظهور آقا امام زمان.

حسرت خوردن در بهشت در صورت فراموشی حفظیات وقتی که فرشته های سوره های مختلف در بهشت می آیند و خودشان را معرفی می کنند و می گویند اگر مرا فراموشی نمی کردی تو را به آن درجه والا می بردم و با انگشت خود آنجا را نشان می دهند.

دستور حضرت آقا

استفاده موثر و قوی گروههای ضد اسلام و تشیع مثل داعش  و  و هابیت و سلفی ها از قرآن کریم در تبلیغ خودشان و حافظ کل بودن ایشان.

نیاز تسلط بر متن قرآن برای تفقه و تدبر و عمل به آن.

امیر المومنین در تربیت فرزندان ، اولین مسئله را آموزش قرآن ذکر می کند.

/ 0 نظر / 57 بازدید