شهادت بانوی دوعالم ،‌ام الائمه ،صدیقه کبری ،‌فاطمه ام ابیها تسلیت باد

شهادت بانوی دوعالم ،‌ام الائمه ،صدیقه کبری ،‌فاطمه ام ابیها تسلیت باد

فاطمه اصل کلام عشق بازی با خداست

فاطمه بخش نخست جمله سازی با خداست

فاطمه طوفانی از دریای وجود سرمد است

فاطمه ام ابیهای وجود احمد است

فاطمه نوح است و کشتیبان دریای وجود

فاطمه راه نیاز و روح آیات سجود

فاطمه دستی که لب های امین بوسیده است

مرتضی مستی که صهبای یقین نوشیده است

فاطمه یعنی گل باغ بقیع عاشقان

فاطمه یعنی کتاب عشق بی نام و نشان

فاطمه محصولی از بود و نبود حیدر است

 فاطمه نیلوفر سرخ و سجود حیدر است

فاطمه سلطان بی چون و چرای عالم است

فاطمه حق را کنیز است و خدای را عالم است

فاطمه گلبرگ نرگس را صباست

فاطمه بوی یاسش اطلسی هارا صفاست

فاطمه عشقش دوای هر بلاست

یاد او بهر مریضی ها شفاست

/ 1 نظر / 24 بازدید
هاجر

خسته از نامهربانی ای بلال سیرم از این زندگانی ای بلال کشت زهرا را پس از هجر پدر غصه ی بی هم زبانی ای بلال گوئیا از خانه ام این روزها رخت بسته شادمانی ای بلال از من و از غنچه ی نشکفته ام مانده روی در نشانی ای بلال با تو می گویند خاک کوچه ها راز روی ارغوانی ای بلال دست بر زانو دگر ره می روم گشته ام از بس کمانی ای بلال از غم خانه نشینی علی پیر گشتم در جوانی ای بلال بر غریبی علی کارم شده روز و شب گوهر فشانی ای بلال حامی حق غریب یثربم با تمام ناتوانی ای بلال دوست دارم تا دوباره در حرم بشنوم از تو اذانی ای بلال بر فراز مأذنه تکبیر زن با صدای آسمانی ای بلال با اذانت از غدیر خم بگو با زبان بی زبانی ای بلال از ولی الله از حیدر بگو هر زمان تا می توانی ای بلال