سالروز تاج گذاری مهدی موعود ، یگانه منجی عالم بشریت ، ولی عصر،قائم آل محمد مبارک

سالروز تاج گذاری مهدی موعود ، یگانه منجی عالم بشریت ، ولی عصر،قائم آل محمد مبارک باد . این عید رو به همه بشریت تبریک می گم.

 

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است
نوکر رخ ارباب نبیند سخت است
ما نوکر و ارباب تویی مهدی جان
نوکر رخ ارباب نبیند سخت است

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

انی رایت دهرا من هجرک القیامه

دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه

 هر چند کازمودم از وی نبود سودم 
من جرب المجرب حلت به الندامه

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعدها عذاب فی قربها السلامه

گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم
و الله ما راینا حبا بلا ملامه

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یذوق منه کاسا من الکرامه


/ 0 نظر / 19 بازدید