ایده جدید

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز بایک ایده جدید می آییم

هرکسی ایده یا پیشنهادی دارد در هر مورد هر موضوعی که می خواهد بنویسد

می خواهم یک لیست از ایده های قابل اجرا و بدرد بخور جمع آوری بکنم و بعد تیم های اجرای آن هم به امید خدا پیدا خواهد شد و به اجرا در خواهد آمد

/ 1 نظر / 14 بازدید
عشقلی

تو معلوم است خیلی نامردی مشخص است که از آن گروههای فشار هستی