/ 1 نظر / 16 بازدید
هاجر

سلام خوبی [گل] فردا شهادت امام موسی کاظم است و مامان کنار حرم اون امام همام دعاگوی ماست من هم کنار دخترش برایت دعا می کنم تو هم برایم دعا کن[خداحافظ]