نمونه تست قلبی

یک نمونه برای تست قلبی- اول طراحی چند سوال :

۱.هنگام قرآن خواندن چه احساسی پیدا می کنی؟

۲.در صورت شنیدن اذان چه می کنی ؟

۳. نماز فرادای شما در منزل و مسجد چقدر فرق می کند؟

و.....

مرحله دوم : بررسی جوابهای بر اساس آیات و روایات و روانشناسی به فرد می گوییم

نفاق دارد یا نه  - ریا کار است یا خیر - و با طراحی سولات ریزتر می توانیم حدود آن را بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص کنیم.

اگر کسی مایل به همکاری هست اعلام کنه .

/ 0 نظر / 10 بازدید