ایده شماره 5 : ایجاد تست قلبی چهار جوابی

ایده شماره ۵:‌ ایجاد تست قلبی با استفاده از سوالات چهار جوابی (این تست روحانی قلب است نه جسم)

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهدی

سلام ... زمانه فرصت تنگی است که مجال تامل به آدمی نمی دهد . زمانه تیغ تندی است که برای خداحافظی هم تو مرا مجالی نمی دهد . اما در این وادی تلخ ِ امروز نقطه ایی همانند نطفه ایی که در شکم مادری, نوزادی را شکل می دهد؛ در حال شکل گرفتن است . وآن نگرش مثبت من وتوست به آیندهء ایران وایرانی . وخوب فکر کردن دربارهء آیندهء ایران وایرانی , تا از ذهن من وتو فردای ما وفرزندانمان طلایی شود و اگر دیگران نکاشتند تا ما بخوریم ما می کاریم تا آیندگان بخورند . .. پس بیایید با بهترین امید ها و بهترین دیدها فردا را با دست خالی هم که شده از درد ِ امروزی کشور پاک کنیم وخرابی خاک را با خون ِ پاک ِ صداقت بازسازی کنیم .