قربة الی الله

قربة الی الله یعنی هر کاری را برای بیداری و هوشیاری بیشتر و حس حضور و لمس و دیدار بیشتر خدا انجام دادن.

یعنی احاسا نزدیکی بیشتر

یعنی حس گفتگوی مداوم و صمیمانه با خدا

یعنی روز به روز با خدا عشق بازی بیشتر ، روز به روز صمیمی تر ، روز به روز بنده تر ، روز به روز عاشق تر .

یعنی کاری که می کنی ، باید حس خدا بینی را در تو بیشتر کند نه آنکه تو را از او دورتر کند. بنابراین نمازی که یاد خدا در آن صفر است خودش حجاب است و قرآنی که با آن غیر خدا مطلوب است ، حجاب است و نه فقط قرب نمی آورد بلکه بعد و دوری از خدا به همراه دارد .

/ 1 نظر / 45 بازدید
ذره ای از وجود

نوشته هایت همه حرف دل است موفق باشی