سیره و سنت نبوی

هدیه به تمام عاشقان پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم:

سیره و سنت رسول اکرم (ص) به روایت معصومین(ع)

الف : خصوصیات عبادی

1-     عبادت و تسبیح: امام صادق (ع) فرمود: پیامبر (ص) در همه حال خدا را سپاس می گفت و روزی سیصد و شصت مرتبه شکر و حمد خدای را به جا می آورد و به عدد قطرات عرق بدن پاکش ذکر ((الحمد لله رب العالمین)) را آن هم در همه حال بر زبان می آورد.

2-     خوف و خشیت الهی : امام سجاد(ع) فرمود : ایشان به هنگام نماز چنان می گریست که جانمازش تر می شد آن هم به جهت خشیت الهی و نه به جهت جرم و گناه که به یقین حضرت معصوم بود.

3-     بنده واقعی خدا: امام باقر(ع) فرمود: همواره پیغمبر(ص) بسان سایر بندگان و چون یک بنده واقعی غذا می خورد و می نشست و همواره بر روی زمین می نشست و غذا می خورد و می خوابید.

ب : خصوصیات فردی

1-  زیبایی و جمال : امام صادق (ع) فرمود: همانا پیغمبر (ص) هرگاه در شب ظلمانی دیده می شد از شدت زیبایی و نورانیت چنان بود که گویی شقه ای از ماه درخشان است.

2- صدای نیکو: امام باقر(ع)  فرمود : پیغمبر اکرم (ص) برترین افراد از جهت نیکویی صدا در تلاوت قرآن بود.

3- خضاب کردن : امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا (ص) همواره خضاب می کرد و این موی اوست که در نزد ما مانده است.

4- عطر زدن : امام صادق (ع) فرمود : پیامبر (ص) همواره برای عطر بیشتر از طعام پول خرج می کرد.

5- مسواک زدن : امام صادق (ع) فرمود:ایشان همواره مسواک می زد مخصوصاً بعد از بیداری از خواب.

6- آداب خوابیدن : امام باقر (ع) فرمود: ایشان از خواب برنمی خاست جز آن که بلا فاصله سجده شکر به جا  می آورد.

7- آداب خوردن : امام باقر (ع) فرمود: ایشان غذا نمی خورد و آبی نمی نوشید جز اینکه دعا می کردخدایا بما در این غذا برکت عطا فرماو ما را بواسطه این غذا نیکوتر ساز.((اللهم بارک لنا فیه و ابدلنا به خیراً منه))

8- آداب نوشیدن : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هرگاه آب می نوشید می گفت حمد خدای را که ما را با آب زلالی سیراب نمود و ما را از زقوم ننوشاند و ما را به گناهانمان نگرفت .(( الحمد لله الذی سقانا عذباً زلالاً و لم یسقنا إجاجاً و لم یؤاخذنا بذنوبنا))

 

ج: خصوصیات اجتماعی

1-     همنشینی با فقراء : امام باقر (ع) فرمود: در عهد پیامبر(ص) افراد مسکین همه در مسجد بیتوته می کردند و پیغمبر(ص) با آنها افطار می نمود و شبانه نزد آنها می ماند که تعدادشان سی نفر بود سپس به منزل خود می رفت .

2-     تواضع نسبت به مردم: امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هرگاه داخل منزلی می شد بلا فاصله بعد از داخل شدن در پایین مجلس می نشست.

3-     احترام به میهمان : امام کاظم (ع) فرمود: هرگاه میهمانی برای پیغمبر (ص) می آمد حضرت بهنگام غذا خوردن او را همراهی می کرد و دست از غذا نمی کشید تا مهمان به راحتی بتواند بخوردن ادامه دهد و خود دست از غذا بکشد.

4-     بیان بقدر عقول مردم : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  با مردم بر اساس توان علم و عقل خودش سخن نمی گفت و می فرمود که ما گروه انبیاء امر شدیم تا با مردم بقدر عقولشان سخن بگوییم.

5-     توجه و نظر یکسان به همه : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  نگاهایش را بین اصحابش تقسیم می کرد و بهمه به یک اندازه  توجه  و نظر می نمود.

6-     مصافحه نمودن با مردم : امام صادق (ع) فرمود: وقتی پیامبر (ص) با کسی مصافحه می کرد ابتدا دست خود را نمی کشید و قطع رحمت از دیگری نمی نمود تا آنکه آن فرد دست خود را بکشد و او از ثوابش بهره مند گردد.

7-     مزاح با دیگران : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  همواره اهل مزاح بود و در مزاح نیز جز حق نمی گفت و از محدوده حق خارج نمی شد.

8-     عطا کردن به سائل : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هیچگاه سائلی را رد نمی کرد اگر نزدش چیزی بود عطا می کرد وگرنه در حقش دعا می کرد که خدا به او عطا کند.

9-     گشاده  رویی با مردم : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هرگاه با مردم سخن می گفت تبسم بر لب داشت.

مآخذ: بحار الانوار ، اصول کافی ، فروع کافی ، سنن النبی ، مکارم الاخلاق، قرب الاسناد.

 

 

احادیثی از پیامبر اعظم (ص)

1-     بیشترین حسرت در روز قیامت از آنِ کسی است که فرصت فراگیری علم را داشت اما آن را تحصیل نکرد.

2-     هرکس خود را شناخت ، خدایش را شناخت .

3-     توبه کننده ، همانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است.

4-     علم و دین باهمند ، اگر از هم جدا شوند هردو می سوزند.

5-     اگر لشکر شیاطین اطراف دلهای بنی آدم را فرا نمی گرفتند ، هر آئینه مشاهده  می کردند حقایق موجودات را و مطلع می شدند بر آثار قدرت کامل حق سبحانه وتعالی در آنها.

6-     مرا با خدا حالاتی چند است که هیچ ملک مقربی و پیامبر مرسلی طاقت و توانایی آن را ندارد.

7-     ملائکه داخل خانه ای که در آن سگ باشد نمی شوند.

8-     نماز معراج مؤمن است.

9-     مرا با تمام امتم موازنه نمودند من بر همه راجح آمدم.

10-ابلهی و نادانی به نجات نزدیکتر است از زیرکی ناقص و نا تمام .

11- دو نفر پشت مرا شکستند : یکی عالمی که پرده شریعت را درد و به علم خود عمل نکند و دیگری جاهلی که آداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت کند.

12-رسیدن به درجات بهشت به کشیدن جامهای ناگوار منوط و دخول آتش جهنم به ارتکاب خواهشهای نفسانی مربوط است.

13-عدالت کردن یک ساعت بهتر از عبادت هفتاد سال است.

14-مقرب ترین مردم در روز قیامت در نزد خدا پادشاه عادل است و دورترین ایشان از خدا پادشاه ظالم است.

15- علماء ورثه انبیاء هستند.

16-نجات در راستی است.

17-من مبعوث شدم که اخلاق حسنه را به اتمام رسانم

18-سزاوار نیست که مؤمن بخیل یا ترسو باشد.

19-فرزند آدم هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از شکمش باشد و کافی است از برای آدمیزاد چند لقمه که او را زنده بدارد و اگر به این اکتفا نکند و بیشتر از آن بخورد . ثلث شکم را از برای غذا قراردهد و ثلث را برای آب و ثلث را برای نفس کشیدن.

20-نمیرانید دلهای خود را به بسیار خوردن و آشامیدن به درستی که دل مانند زرع است که چون بسیار آب داده می شود می میرد.

21-بهترین شما در نزد خدا از حیث منزلت و مرتبه کسانی هستند که بیشتر گرسنگی می کشند و تفکر می کنند در افعال خود و صنایع پروردگار ، و دشمن ترین شما در نزد خدا کسانی هستند که بسیار می خوابند و بسیار می آشامند.

22-وای بر امت من از حلقوم و فرجشان.

23-بیشترین چیزی که امت من بواسطه آن داخل جهنم خواهند شد شکم و فرج است .

24-هرکه از شر شکم و زبان و فرج خود محفوظ ماند از همه بدیها محفوظ است.

/ 0 نظر / 19 بازدید