دشمن ترین فرد نسبت به تو نفس اماره درون توست

سیره و سنت نبوی
نویسنده : سید قاسم لاجوردی - ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
 

هدیه به تمام عاشقان پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم:

سیره و سنت رسول اکرم (ص) به روایت معصومین(ع)

الف : خصوصیات عبادی

1-     عبادت و تسبیح: امام صادق (ع) فرمود: پیامبر (ص) در همه حال خدا را سپاس می گفت و روزی سیصد و شصت مرتبه شکر و حمد خدای را به جا می آورد و به عدد قطرات عرق بدن پاکش ذکر ((الحمد لله رب العالمین)) را آن هم در همه حال بر زبان می آورد.

2-     خوف و خشیت الهی : امام سجاد(ع) فرمود : ایشان به هنگام نماز چنان می گریست که جانمازش تر می شد آن هم به جهت خشیت الهی و نه به جهت جرم و گناه که به یقین حضرت معصوم بود.

3-     بنده واقعی خدا: امام باقر(ع) فرمود: همواره پیغمبر(ص) بسان سایر بندگان و چون یک بنده واقعی غذا می خورد و می نشست و همواره بر روی زمین می نشست و غذا می خورد و می خوابید.

ب : خصوصیات فردی

1-  زیبایی و جمال : امام صادق (ع) فرمود: همانا پیغمبر (ص) هرگاه در شب ظلمانی دیده می شد از شدت زیبایی و نورانیت چنان بود که گویی شقه ای از ماه درخشان است.

2- صدای نیکو: امام باقر(ع)  فرمود : پیغمبر اکرم (ص) برترین افراد از جهت نیکویی صدا در تلاوت قرآن بود.

3- خضاب کردن : امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا (ص) همواره خضاب می کرد و این موی اوست که در نزد ما مانده است.

4- عطر زدن : امام صادق (ع) فرمود : پیامبر (ص) همواره برای عطر بیشتر از طعام پول خرج می کرد.

5- مسواک زدن : امام صادق (ع) فرمود:ایشان همواره مسواک می زد مخصوصاً بعد از بیداری از خواب.

6- آداب خوابیدن : امام باقر (ع) فرمود: ایشان از خواب برنمی خاست جز آن که بلا فاصله سجده شکر به جا  می آورد.

7- آداب خوردن : امام باقر (ع) فرمود: ایشان غذا نمی خورد و آبی نمی نوشید جز اینکه دعا می کردخدایا بما در این غذا برکت عطا فرماو ما را بواسطه این غذا نیکوتر ساز.((اللهم بارک لنا فیه و ابدلنا به خیراً منه))

8- آداب نوشیدن : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هرگاه آب می نوشید می گفت حمد خدای را که ما را با آب زلالی سیراب نمود و ما را از زقوم ننوشاند و ما را به گناهانمان نگرفت .(( الحمد لله الذی سقانا عذباً زلالاً و لم یسقنا إجاجاً و لم یؤاخذنا بذنوبنا))

 

ج: خصوصیات اجتماعی

1-     همنشینی با فقراء : امام باقر (ع) فرمود: در عهد پیامبر(ص) افراد مسکین همه در مسجد بیتوته می کردند و پیغمبر(ص) با آنها افطار می نمود و شبانه نزد آنها می ماند که تعدادشان سی نفر بود سپس به منزل خود می رفت .

2-     تواضع نسبت به مردم: امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هرگاه داخل منزلی می شد بلا فاصله بعد از داخل شدن در پایین مجلس می نشست.

3-     احترام به میهمان : امام کاظم (ع) فرمود: هرگاه میهمانی برای پیغمبر (ص) می آمد حضرت بهنگام غذا خوردن او را همراهی می کرد و دست از غذا نمی کشید تا مهمان به راحتی بتواند بخوردن ادامه دهد و خود دست از غذا بکشد.

4-     بیان بقدر عقول مردم : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  با مردم بر اساس توان علم و عقل خودش سخن نمی گفت و می فرمود که ما گروه انبیاء امر شدیم تا با مردم بقدر عقولشان سخن بگوییم.

5-     توجه و نظر یکسان به همه : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  نگاهایش را بین اصحابش تقسیم می کرد و بهمه به یک اندازه  توجه  و نظر می نمود.

6-     مصافحه نمودن با مردم : امام صادق (ع) فرمود: وقتی پیامبر (ص) با کسی مصافحه می کرد ابتدا دست خود را نمی کشید و قطع رحمت از دیگری نمی نمود تا آنکه آن فرد دست خود را بکشد و او از ثوابش بهره مند گردد.

7-     مزاح با دیگران : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  همواره اهل مزاح بود و در مزاح نیز جز حق نمی گفت و از محدوده حق خارج نمی شد.

8-     عطا کردن به سائل : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هیچگاه سائلی را رد نمی کرد اگر نزدش چیزی بود عطا می کرد وگرنه در حقش دعا می کرد که خدا به او عطا کند.

9-     گشاده  رویی با مردم : امام صادق (ع) فرمود:پیامبر خدا(ص)  هرگاه با مردم سخن می گفت تبسم بر لب داشت.

مآخذ: بحار الانوار ، اصول کافی ، فروع کافی ، سنن النبی ، مکارم الاخلاق، قرب الاسناد.

 

 

احادیثی از پیامبر اعظم (ص)

1-     بیشترین حسرت در روز قیامت از آنِ کسی است که فرصت فراگیری علم را داشت اما آن را تحصیل نکرد.

2-     هرکس خود را شناخت ، خدایش را شناخت .

3-     توبه کننده ، همانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است.

4-     علم و دین باهمند ، اگر از هم جدا شوند هردو می سوزند.

5-     اگر لشکر شیاطین اطراف دلهای بنی آدم را فرا نمی گرفتند ، هر آئینه مشاهده  می کردند حقایق موجودات را و مطلع می شدند بر آثار قدرت کامل حق سبحانه وتعالی در آنها.

6-     مرا با خدا حالاتی چند است که هیچ ملک مقربی و پیامبر مرسلی طاقت و توانایی آن را ندارد.

7-     ملائکه داخل خانه ای که در آن سگ باشد نمی شوند.

8-     نماز معراج مؤمن است.

9-     مرا با تمام امتم موازنه نمودند من بر همه راجح آمدم.

10- ابلهی و نادانی به نجات نزدیکتر است از زیرکی ناقص و نا تمام .

11-  دو نفر پشت مرا شکستند : یکی عالمی که پرده شریعت را درد و به علم خود عمل نکند و دیگری جاهلی که آداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت کند.

12- رسیدن به درجات بهشت به کشیدن جامهای ناگوار منوط و دخول آتش جهنم به ارتکاب خواهشهای نفسانی مربوط است.

13- عدالت کردن یک ساعت بهتر از عبادت هفتاد سال است.

14- مقرب ترین مردم در روز قیامت در نزد خدا پادشاه عادل است و دورترین ایشان از خدا پادشاه ظالم است.

15-  علماء ورثه انبیاء هستند.

16- نجات در راستی است.

17- من مبعوث شدم که اخلاق حسنه را به اتمام رسانم

18- سزاوار نیست که مؤمن بخیل یا ترسو باشد.

19- فرزند آدم هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از شکمش باشد و کافی است از برای آدمیزاد چند لقمه که او را زنده بدارد و اگر به این اکتفا نکند و بیشتر از آن بخورد . ثلث شکم را از برای غذا قراردهد و ثلث را برای آب و ثلث را برای نفس کشیدن.

20- نمیرانید دلهای خود را به بسیار خوردن و آشامیدن به درستی که دل مانند زرع است که چون بسیار آب داده می شود می میرد.

21- بهترین شما در نزد خدا از حیث منزلت و مرتبه کسانی هستند که بیشتر گرسنگی می کشند و تفکر می کنند در افعال خود و صنایع پروردگار ، و دشمن ترین شما در نزد خدا کسانی هستند که بسیار می خوابند و بسیار می آشامند.

22- وای بر امت من از حلقوم و فرجشان.

23- بیشترین چیزی که امت من بواسطه آن داخل جهنم خواهند شد شکم و فرج است .

24- هرکه از شر شکم و زبان و فرج خود محفوظ ماند از همه بدیها محفوظ است.

25- دشمن ترین شما در نزد خدا کسانی هستند که آن قدر می خورند که تَخمه می شوند و شکمهای ایشان مملو می گردد. و هیچ بنده ای از خوراکی که خواهش دارد نمی گذرد مگر اینکه درجه ای  در بهشت از برای او حاصل می شود.

26- بد دشمنی است از برای دین ، دل ترسو ، شکم پرخوار و نعو‌ظ بسیار.

27- اسرار ملکوت سماوات در دل کسی که شکم او پر باشد داخل نمی شود.

28- فرزندان خود را با محبت من و محبت اهل بیت من و محبت قرآن تربیت کنید.

29- از کسی که خداوند به او ولایت امر داده است ، حرف شنوی و اطاعت داشته باشید، چرا که این اطاعت ، نظام بخشِ اسلام است.

30-  در راه خدا دوست بدار و برای خدا دشمن بدار ، برای خدا موالات و دوستی کن و برای خدا دشمنی کن ، یقیناً جز با این ، به ولایت خدا نخواهی رسید . و هرگز کسی طعم ایمان را نمی یابد ، هرچند نماز و روزه اش فراوان باشد، مگر آنکه چنین باشد.

31- محبت من و محبت اهل بیت من در هفت جا که هرا آنها بسیار بزرگ است ، سودمند است: 1- هنگام مرگ 2- در قبر 3- هنگام برانگیخته شدن  4- هنگام دریافت نامه اعمال 5- هنگام حسابرسی 6- هنگام سنجش اعمال 7- هنگام عبور از صراط

32-  *** در حجة الوداع فرمود : ای مردم ! پرودگارتان یکی است ، پدرتان هم یکی است ، همه شما از آدمید و آدم از خاک است . گرامی ترین شما نزد خداوند ، پرهیزکارترین شماست . عرب را بر عجم هیچ برتری نیست مگر به تقوا.

33- مؤمن کسی است که مسلمانان او را بر مال و جان خویش ، امین بدانند، مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. مهاجر کسی ات که از بدی ها هجرت کند و گناهان را واگذارد.

34- *** هر کس صبح کند ، در حالی که به کارهای مسلمانان اهمیتی نمی دهد  و به فکر مسلمین نست ، او از آنان نیست و هرکس بشنود که مسمانان را به کمک فرا می خواند ولی پاسخش ندهد، مسلمان نیست.

35- رسول خدا (ص) گروهی را در پی ماموریت نظامی فرستاد چون بازگشتند فرمود: درود بر گروهی که جهاد کوچک را انجام دادند و جهاد بزرگتر برای آنان باقی مانده است . گفتند ای رسول خدا ، جهاد بزرگتر چیست ؟ فرمود : جهاد با نفس است.

36-  *** همنشین شایسته و خوب ، بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد است . یاد دادن نیکی بهتر از سکوت است و سکوت ، بهتر از یاد دادن بدی است.

37-  هرکس از دنیا برود  در حالی که او را امام و پیشوایی نباشد که مطیع و گوش به فرمان او باشد، به مرگ جاهلیت مرده است.

38- *** ریاست ، جز برای اهلش ، شایسته و روا نیست . پس هرکس مردم را به سوی خود بخواند ، در حالی که میان مردم داناتر از او هست ، خداوند در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد.

39-  مؤمن بر گردن برادر مؤمنش هفت حق واجب دارد که از سوی خدا بر او واجب شده است : 1- در چشمش به دیده احترام به او بنگرد. 2- در دلش محبت او را داشته باشد.3- در مالش او را هم شریک سازد . 4- غیبت او را حرام بشمارد . 5- هنگام بیماری از او عیادت کند. 7- پس از مرگش ، جز خیر و خوبی درباره او نگوید.

40- بهترین روش سلوک ، راه و روش پیامبران است ، برترین مرگ ، کشته شدن شهیدان است ، بدترین و کورترین کوری ، گمراهی پس از هدات است ، بهترین کارها آن است که سودمند باشدن بهترین هدایت ، آن است که مورد پیروی قرار گیرد و بدترین کوری ، کوری دل است.

41- رسول خدا (ص) به اصحاب خویش فرمود : آیا به شما خبر دهم که بدترین شما کیست ؟ گفتند آری ای رسول خدا. فرمود : سخن چینان ، آنان که میان دوستان تفرقه ایجاد می کنند ، و آنان که برای افراد بی گناه ، در پی عیب هستند.

42-  هشت نفرند که اگر مورد اهانت قرار گرفتند ، جز خودشان کس دیگری را سرزنش نکنند : 1- کسی که به مهمانی و سفره ای رود که دعوت نشده است . 2- مهمانی که به صاحب خانه دستور دهد. 3-کسی که از دشمنانش خیر و نیکی بطلبد. 4- کسی که از فرومایگان انتظار فضل و نیکی داشته باشد. 5- کسی که در یک کار سرّی میان دو نفر وارد شود که او را وارد آن راز نکرده اند. 6-کسی که حکومت را سبک بشمارد. 7- کسی که جایی نشیند که شایسته آنجا نیست. 8- کسی که سخن خود را به کسی بگوید که از او حرف شنوایی ندارد.

43- آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی کنم؟ آن است که با هرکس که از تو گسسته است ، بپیوندی به هرکس که تو را محروم کرده ، عطا کنی و هرکس را که به تو ستم کرده است ، عفو کنی .

44- به وسیله علم ، خداوند اطاعت و پرستیده می شود، به وسیله علم ، خداوند شناخته می شود و یکتا شمرده می گردد، به وسیله علم ، صله رحم می شود و حلال و حرام شناخته می شود ، و علم ، جلودار عقل است.

45- تو را سفارش می کنم به تقوای خدا ، راستگویی ، وفای به عهد ، امانت داری ، ترک خیانت ، نرمش در گفتار ، بذل سلام ، حفظ همسایه ، مهربانی با یتیم، نیکوکاری و کوتاه ساختن آرزو.

46-  سه چیز است که در هر کس نباشد ، هیچ کار او استواری و قوام نیابد: 1- پرهیزکاری  و ورعی که او را از معصیتهای خدای متعال نگه دارد . 2- دانشی که به وسیله آن ، نادانی سفیه را برگرداند . 3- و عقل و خردی که به وسیله آن با مردم مدارا کند.

47- پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار: 1- جوانی ات را قبل از پیری ات 2- تندرستی ات را قبل از بیماری ات 3- توانگری ات را قبل از تهیدستی ات 4-آسودگی ات را قبل از گرفتاری ات 5- زندگی ات را قبل از مرگت.

48- هر کس مشتاق بهشت باشد، برای انجام کارهای نیک می شتابد، هرکس از آتش دوزخ بیمناک باشد، شهوت ها را رها می کند، هرکس چشم به راه مرگ باشد ، از لذتها اعراض می کند، و هر کس در دنیا پارسایی پیشه کند ، مصیبتها برای او آسان می گردد.

49- هر زنی که در کارحج ، جهاد ، یا آموختن علم و دانش شوهرش را یاری و همکاری کند ، خداوند به او پاداشی خواهد داد که به همسر ایوب (به خاطر صبوری اش ) عطا می کند.

50- شگفت از کسی که از بیم مرض و بیماری ، از غذا پرهیز می کند ، ولی از ترس آتش دوزخ ، از گناه پرهیز نمی کند.

51-  دو صنف و گروه از امّت من هستند که اگر صالح باشند، امّت  من هم خوب و شایسته می شوند و اگر فاسد شوند ، امّت من نیز به فساد می گرایند. پرسیدند : ای رسول خدا! آن دو گروه کدامند؟ فرمود: فقیهان و زمامدارن.

52- پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید و به آنان زیاد دشنام بگویید و از معایب آنان بگویید و متهمشان کنید، تا مبادا طمع در خراب کردن اسلام کنند!

53- هر کس که بدون علم و آگاهی کارکند، بیش از آنکه اصلاح کند ، خراب می کند!

54- دانش ، گنجینه هایی است که کلید آن ((سوال)) است . پس بپرسید، خدا رحمتتان کند، چرا که در پرسش چهار نفر بهره و اجر می برند: 1- سؤال کننده  2- گوینده 3- شنونده 4- دوستدار آنان.

55-  ای ابوذر! هرگاه خداوند درباره بنده ای اراده خیر کند، او را در دین ، دانا  می سازد و در دنیا پارسا می گرداند و او را به عیبهای خودش بینا می سازد.

56- در روز قیامت ، بدترین مردم نزد خدا آنانند که به خاطر پرهیز از شر و بدی شان مورد احترام مردم قرار می گیرند.

57- خوشا برای کسی که اخلاقش نیکو ، خصلتهایش پاکیزه ، درونش صالح و بیرونش نیکو باشد، مال اضافی خود را انفاق کند، سخنان اضافه را نگه دارد (و نگوید ) و یا مردم نسبت به خودش با انصاف رفتار کند.

58- به واجبات خدا عمل کن ، تا با تقواترین مردم باشی ، به تقسیم خدایی راضی باش،  تا بی نیازترین مردم شوی ، از حرامهای خدا پرهیز کن ، تا پرهیزکارترین مردم باشی  ،  با کسی که همسایه توست ، خوشرفتاری کن ، تا مؤمن باشی.

59- در عیب یک انسان همین بس ، که در مردم به عیبی بنگرد که در خودش نیز هست و از دیدن آن نابیناست، یا مردم را بر چیزی سرزنش  کند که خودش نمی تواند آن را ترک کند.

60- روز پیامبر اکرم (ص) فرمود : کاش برادرانم را می دیدم. ابو بکر و عمر گفتند : مگر ما برادران تو نیستیم که ایمان آورده و هجرت کرده ایم ؟ فرمود: شما ایمان آورده و هجرت کرده اید ، ولی کاش برادرانم را دیدار می کردم. آن دو ، آن حرف را تکرار کردند. حضرت فرمود : شما اصحاب من هستید، ولی ... برادران من کسانی اند که پس از شما می آیند، و با آنکه مرا ندیده اند ، به من ایمان می آورند ، مرا دوست دارند و مرا یاری  و تصدیق می کنند. کاش آن برادرانم را دیدار می کردم.

61- خدا رحمت کند فرزندی  را که در کار نیک ، به پدر و مادرش کمک کند ، خدا رحمت کند پدری را که در کار نیک ، پسرش را یاری کند، خدا رحمت کند همسایه ای را که در کار نیک ، به یاری  همسایه بشتابد، و خدا رحمت کند دوستی را که در کار نیک دوستش ، به او کمک کند.

62- کارهای خوب ، انسان را از مرگهای بد ، نگه می دارد، صدقه پنهانی ، خشم خدا را خاموش می سازد ، صله رحم ، عمر را زیاد می کند، و هر کار نیکی ، صدقه است.

63- شامگاه هر دوشنبه و پنج شنبه ، کارهای شما بر من عرضه و گزارش می شود. هرچه که کار شایسته و خوب باشد، خدا را بر آن شکر می کنم.و آنچه که کار زشت باشد برای شما از خداوند، آمرزش می طلبم.

64- پیش از آنکه به حسابتان ، به حساب خویش برسید ، و پیش از آنکه شما را بسنجند و بکشند ، خود را وزن کنید ، وبرای آن عرصه  بزرگتر(در قیامت ) آماده شوید.

65- خوشا به حال آن کس که روز قیامت ، در نامه عملش زیر هر گناهی یک ((استغفر الله)) بیابد ( یعنی پس از هرگناه ، توبه کرده باشد).

66- پیامبر (ص) در حجة الوداع فرمود: از نشانه های فرا رسیدن و نزدیک شدن قیامت ، تباه ساختن نماز ، پیروی از شهوتها ، تمایل به هوسها ، بزرگداشت ثروت و فروختن دین به دنیاست . در آن شرایط همچنان که نمک در آب حل می شود، قلب مؤمن در درونش آب می شود ، به خاطر منکراتی که می بیند و توان تغییر دادن ندارد.

 

 


 
comment يادداشت هاي شما ()